2018 Meeskonnavahetuse programmi tagasisidele vastas kaks Eestit külastanud merepäästjat. Nende vastused järgmistele…

Posted by Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste on Teisipäev, 8. jaanuar 2019

Loosime Meremessil 2018 välja isetäituva päästevesti Viking

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste loosib vabatahtliku merepäästetegevuse toetajate vahel välja Viking 150 N päästevesti Pro-Marine Trade valikust. Isetäituv Viking 150 N on kvaliteetne vest, mis sobib nii hobimeresõidul kui profikasutuses. Loosimisel osalemiseks loe see  artikkel lõpuni ning külasta Vabatahtliku Merepääste messiboksi   Meremessi 2018 B-hallis.

Eestis on üle 500 vabatahtliku läbinud merepäästja koolituse ning andnud lubaduse aidata inimesi merel nii ööl kui päeval, suvel ja talvel. Need vaprad vabatahtlikud suurendavad külaliste ja kodumaiste meresõitjate turvalisust meie veeteedel ning on koos riiklike pääste- ja järelevalvejõududega valmis osalema ka suuremates rahvusvahelistes otsingu- ja päästeoperatsioonides.

Vabatahtlikud on õppinud osutama merel tehnilist abi, pukseerima hätta sattunud veesõidukeid, otsima ja päästma inimesi rannalähedastel vetel ning andma esmaabi. Vabatahtliku merepääste tegevus toimub organiseeritud üksustes – merepäästeühingutes. Ühingud korraldavad ennetavaid tegevusi ka kaldal, viivad läbi veeohutuse koolitusi ja õppusi, heakorrastavad sadama- ning rannapiirkondi ning suurendavad oma tegevusega rannaäärse kogukonna turvatunnet.

Valmisoleku tagamine ning merel tegutsemine nõuab aga vahendeid: veesõidukeid, päästevahendeid, erivarustust, kütust, tööriistu ning muud. Vabatahtlikkuse alusel tegutsevad riikliku püsirahastuseta organisatsioonid sõltuvad oma tegevuses eelkõige inimeste toetusest. Päris päästeoperatsioonides osalemise kulud katab muidugi Politsei-ja Piirivalveameti süsteem, kuid ennetustöö, ettevalmistuse, varustuse ning kõige muu vajaliku hankimiseks koguvad merepäästeühingud toetusi nii oma liikmetelt, sponsoritelt kui ka kogukonnalt, kus nad tegutsevad. Nii on see igal pool maailmas ning vabatahtliku merepäästetegevuse toetamist loevad auasjaks pea kõigi mereriikide kodanikud. Eriti pikad merepääste toetamise traditsioonid on näiteks Skandinaavias ja Briti saartel. Selline altruism on aga ka täiesti mõistetav: olles meresõitja või lihtsalt rannaäärse piirkonna elanik, ei või kunagi teada, millal ise merehätta satud või mõni lähedane merel abi vajab. Ja siis on juba hilja hakata paati ehitama või päästjaid koolitama.

Seepärast korraldab Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste Meremessil loosimise, mille auhinnaks on isetäituv Viking 150 N päästevest  Pro-Marine Trade valikust. 

Päästevesti loosimisel osalemiseks tuleb teha vähemalt 5 € suurune annetus või vormistada püsimaksekorraldus Vabatahtliku Merepääste toetuseks. Loosimises osalevad kõik, kes teevad 5€ suuruse annetuse või vormistavad püsitoetuse enne loosimise algust.

Annetuse saab teha järgmiselt: sõlmi oma internetipangas püsimaksekorraldus: Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, konto nr EE101010220221115227. Määra toetussumma ja kirjuta selgitusse liikmesühingu nimi ning toetaja ees- ja perekonnanimi, nt “Kunda. Toetaja Kuslap Meri”. Ühekordse annetuse tegemiseks järgi samu juhiseid.

Loosimine toimub esmaspäeval, 19. märtsil 2018, et kõik nädalavahetusel tehtud ülekanded ka teistest pankadest kohale jõuaksid. Võitja tehakse teatavaks Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste kodulehel vomare.ee ja Vabatahtliku Merepääste FB lehel.

Täpsemaid juhiseid nii loosimisel osalemiseks kui merepäästetegevusele muudel viisidel kaasa aitamiseks annavad hea meelega ka Mere- ja Järvepääste messiboksis tegutsevad vabatahtlikud merepäästjad. Tere tulemast!

EV100: Vabatahtlik merepääste ümber Eesti, 100-s sadamas

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste (EVMJP) koostöös Eesti Väikesadamate Arenduskeskusega (EVAK) korraldab 2018. aasta navigatsioonihooajal EV100 sünnipäeva tähistamiseks sündmuse “Vabatahtlik merepääste ümber Eesti”.
Lisaks EV100 sünnipäevaga soovivad algatajad rõhutada vabatahtliku merepääste olemasolu tähtsust ning tuua esile Eesti, kui mereriigi, külastades ümber Eesti 100 sadamat, kus kõikide sadamapidajatega üheskoos kirjutatakse alla ühisdeklaratsioonile, mis keskendub nii väikesadamate arendamise kui rannakülade pärandi hoidmise tähtsusele.

Pilt: Toila sadam, Mehis Luus

Täpne teekond ning peatuskohad on käesoleval hetkel veel planeerimisel, kuid saavad paika 2018. aasta I kvartalis. Peatuskohtade planeerimisel, eriti kuupäevade osas lähtutakse sadamates toimuvatest suursündmustest, et “Vabatahtlik merepääste ümber Eesti” sündmusele veelgi enam tähelepanu tõmmata. Sadamate nimistu osa paneb kokku EVAK ning EVMJP leiab vastavateks teekondadeks sobivad merepäästeüksused (valdavalt samas regioonis tegutsevad üksused).
Kogu sündmus jäädvustatakse nii videos kui pildis.

Vt ka https://www.ev100.ee/et/vabatahtlik-merepaaste-umber-eesti