EVMJP

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste (EVMJP) on sidusorganisatsioon, mis koondab erinevaid Eestis tegutsevaid vabatahtlikke mere- ja järvepääste üksuseid. Organisatsiooni peamisteks ülesanneteks on koostöö organiseerimine vabatahtlike ja riiklike struktuuride vahel, vabatahtlike merepäästjate koolitussüsteemi jätkusuutlik arendamine ja koolitOrganisatsiooni peamisteks ülesanneteks on koostöö koordineerimine riiklike struktuuridega, vabatahtlike merepäästjate koolitussüsteemi välja töötamine, rahvusvahelise koostöö koordineerimine ning kohalike ühingute abistamine dokumentatsiooni, töökorralduse ja ühisprojektide rahastamisega.

EVMJP on koolitusorganisatsioon. Olles Politsei- ja Piirivalveameti poolt tunnustatud kui vabatahtlike merepäästjate koolitaja, korraldame iga-aastaselt vabatahtlikele mere- ja järvepäästeüksustele vabatahtliku merepääste I- ja II-astme baaskoolitusi. Keskmiselt lisandub iga-aastaselt 32 I-astme ning 16 II-astme koolituse läbinut. EVMJP omab professionaalset koolitajate meeskonda.

EVMJP on arendusorganisatsioon. Katkematu valmisoleku tagamine on vabatahtlike merepäästeüksuste suurim väljakutse. Valmisoleku tagamise eelduseks on lisaks hästi toimivale, sh arusaadavale süsteemile ka vajaliku varustuse olemasolu. EVMJP on arendanud välja toimiva merepääste infosüsteemi MEPIS, mida kasutavad täna kõik mere- ja järvepäästeüksused Eestis ning mis on oluliselt vähendanud üksuste reageerimisele, ennekõike sündmusest teavitamisele kuluvat aega. Samuti nõustab ja abistab EVMJP liikmesüksuseid projekttaotluste kirjutamisel ja varustuse soetamisel.

EVMJP on asutatud 2010. a. aprillis ning praeguseks on liitunud 35 vabatahtlikku mere- ja järvepäästeüksust.