EVMJP

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste (EVMJP) on 2010a loodud esindusorganisatsioon, mis koondab erinevaid Eestis tegutsevaid vabatahtlikke mere- ja järvepääste üksuseid. Organisatsiooni peamisteks ülesanneteks on koostöö organiseerimine vabatahtlike ja riiklike struktuuride vahel, vabatahtlike merepäästjate koolitussüsteemi jätkusuutlik arendamine, rahvusvahelise koostöö koordineerimine ning kohalike ühingute abistamine dokumentatsiooni, töökorralduse ja ühisprojektide rahastamisega.

EVMJP on tunnustatud vabatahtlike merepäästjate koolitaja. Olles Politsei- ja Piirivalveameti poolt tunnustatud kui vabatahtlike merepäästjate koolitusorganisatsioon, korraldame iga-aastaselt vabatahtlikele mere- ja järvepäästeüksustele vabatahtliku merepääste baaskoolitusi. EVMJP omab professionaalset tunnustatud koolitajate meeskonda.