Juhtimine

Juhatuse liikmed

Põhikiri

Majandusaasta aruanded

SiM tegevustoetuse leping 2016, SiM 7-41263-1, 22.02.2016

PPA tegevustoetuse leping 2017, 1.11-91031, 05.05.2017

Vabaühenduste eetikakoodeks: Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste on oma tegevuses läbipaistev ja avatud organisatsioon, mis järgib rangelt vabaühenduste eetikakoodeksit, vt http://www.ngo.ee/eetikakoodeks

EVMJP juhatajad läbi aegade

Nimi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ene Kalmus x x x x x x      
Karl Kasikov x x x x x x      
Mati Kepp x x x x x x      
Madis Praks x x x x x x      
Mehis Luus x x x x x x x x x
Madis Rehepapp           x      
Jako Vernik           x x x x
Marge Kohtla           x x x  
Rein Tafenau           x x x x
Tanel Matsi             x x x
Marek Rätsep               x x
Jaano Martin Ots                  x
Kaido Kabral                  x