NORDPLUS – VABATAHTLIKU MEREPÄÄSTE KOOLITUSE ARENDAMISE PROJEKT 2013 -2015

Nordplus on Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm, mille eesmärk on edendada ja tugevdada Põhja- ja Baltimaade kooli-, kõrg- ja täiskasvanuhariduse koostööd.

Nordplusi täiskasvanuhariduse programm toetas MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste taotlust „Vabatahtliku merepääste koolituse arendamine”. Projekt algas septembris 2013 ning lõpeb aprillis 2015. Eesmärgiks on võrrelda Eesti, Soome ja Taani vabatahtlike mere- ja järvepäästjate baaskoolitust, arendada koolitajate koostöös koolitusprogramme ning kavandada ühiseid koolitusmooduleid.

Rahvusvahelisse Merepääste Föderatsiooni (International Maritime Rescue Federation, IMRF) kuuluvad kolme riigi vabatahtlike mere- ja järvepääste organisatsioonid tegutsevad Läänemere regioonis ühtsete koolitusmudelite loomise suunas. See võimaldaks luua optimaalset koolituse ja harjutamise süsteemi ning laiendada praktilise koostöö korraldamise võimalusi.

nordplus1 nordplus2

Eesti, Soome ja Taani vabatahtliku merepääste koolitajad seminaril Kopenhaagenis novembris 2013

Projekti alguses analüüsisid koolitajad oma baaskoolituse õppekava ja korraldamise süsteeme. Oktoobrikuus 2013 Tallinnas toimunud seminaril esitati baaskoolituse kitsaskohad ning kavandati projekti ühistegevused ja täpsustati korraldus.Ühisseminaril novembris Taanis otsustati prioriteetsed teemad: kommunikatsioon ja side, esmaabi ja kannatanu seisundi hindamine, meremeheoskused. Jätkub kodutöö koolitusmoodulite tutvustamiseks ning ühismoodulite koostamiseks. Märtsis 2014 toimuval seminaril Soomes esitletakse baaskoolituse mooduleid ning kavandatakse järgmised tegevused pilootkoolituste ettevalmistamisel.

nordplus3 nordplus4

Vabatahtlikud tutvumas Taanis Lynette päästejaama varustusega novembris 2013