VOMARE 2008-2011

Mis on VOMARE?

VOMARE on lühend sõnadest Voluntary Maritime Rescue – vabatahtlik merepääste, mis sai Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti nimeks. Projekt kestis 2011.a. juuni lõpuni ning selle põhipartneriteks olid Soome Merepäästeselts ja Vihula Vallavalitsus. Projektis osalenud vabatahtlikud mere- ja järvepääste pilootühingud asuvad Käsmus, Toilas, Mustvees ja Lohusuus.

VOMARE projekti tekkelugu.

Projekti taustaks on 3 Eesti (Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru) ja 3 Soome maakonna (Päijät-Häme, Kymenlaakso, Itä-Uusimaa) pikaajaline koostöö, mille raames on teostatud üle 40 nn. 3+3 koostööprojekti. 2004.a. alates on päevakorda tulnud ka turvalisuse teema. Nõupidamised ja läbirääkimised Riigikogus ja Siseministeeriumis viisid teema tähtsustamiseni ning 2007.a. saadi toetus vabatahtliku merepääste esimesele koostööprojektile, millega loodi kontaktid Soome Merepäästeseltsiga, vabatahtlike ühingute katusorganisatsiooniga, kellel on üle 110-aastane ajalugu. Koostöö ja koolituste käigus sündis idee reaalse vabatahtliku merepääste süsteemi loomisest Eestis, selle alguseks kavandasid Täiendõppekeskuse Teave projektijuhid koos omavalitsuste esindajate ja vabatahtlike ühingutega koolitus- ja investeeringuprojekti VOMARE.

VOMARE põhieesmärgid.

Projekt sai rahastamisotsuse 2008. aasta sügisel ja koheselt alustati ka tegevustega. Kavandati  projekti 4 vabatahtliku pilootühingu liikmete koolitust, päästepaatide ja varustuse hankimist ning ettevalmistust laiemaks koostööks.

VOMARE tulemusi.

  • Projektis korraldati 11 erineva valdkonna kursust, hulgaliselt ühiseid õppepäevi ja –seminare ning iga ühing on korraldanud koos oma partnerorganisatsiooniga Soomest mitmeid ühisõppusi, patrull-reide ja erinevaid treeninguid. Toimus ka 3 suuremat merepäästeõppust koostöös piirivalve spetsialistide ja kordonite esindajatega.
  • Projektiga varustati 4 vabatahtlike pilootühingut kiirete Boomeranger RIB paatidega, päästetehnika ja –vahendite ning vajaliku riietuse ja esmaabivahenditega.
  • Projektis organiseeriti vabatahtlike koolitajate koolitust ning esimesed 21 koolitajat on saanud Politsei- ja Piirivalveameti ning Soome Merepäästeseltsi poolt kinnitatud vastavad sertifikaadid.
  • 9.04.2010 moodustati MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, mille asutajaliikmeteks olid peale 4 pilootühingu ka 2 Pärnumaa vabatahtlike ühingut ja Täiendõppekeskus Teave.
  • Hulgaliselt on pilootühingud korraldanud erinevaid õppusi, infopäevi, lastelaagreid ja muid üritusi teavitamis- ja ennetustöö eesmärgil.
  • Projektis käivitati partnerkoostöö Eesti ja Soome vabatahtlike ühingute vahel, mis võimaldab korraldada ühiseid õppusi, treeninguid, patrullreide ja päästeoperatsioone.
  • Projekti suurem infoüritus toimus 24.08.2010 Toilas, kuhu oli kutsutud erinevate vabatahtlike organisastioonide esindajad, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalve, Päästeameti, maavalitsuste ning omavalitsuste spetsialistid.
  • 28.10.2010 toimus Helsingis rahvusvaheline konverents, milles osalesid ka IMRF (International Maritime Rescue Federation – Rahvusvaheline Merepääste Föderatsioon) juhid ja paljud liikmesriigid. Sellel konverentsil võeti MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste föderatsiooni liikmeks.