VOSABASE 2011-2013

Kesk-Läänemere Interreg IVa programmi saarte ja saarestike allprogrammile esitati 15.12.2010 Eesti ja Soome ühisprojekt “Vabatahtlikud turvalise Balti mere heaks” (Volunteers for Safety of Baltic Sea – VOSABASE 2011-2013), mis sai allprogrammi juhtkomitee toetuse 14.04.2011 ning lõpliku Interreg IVa programmi toetusotsuse 23.08.2011.

Projekti juhtpartner on Soome Merepäästeselts, ametlik partner Eestis on Vihula vallavalitsus. Kaasfinantseerijateks on Muhu vallavalitsus, Mustvee Linnavalitsus, Pärnu Lahe Merepääste Selts, Pärnumaa Merepääste, Toila Merepääste, Vabatahtlik Merepäästeühing ja Politsei- ja Piirivalveamet. Projekti pilootühinguteks on Muhu, Pärnu, Paatsalu, Käsmu ja Viimsi vabatahtlikud merepäästeühingud ning mentorühinguteks Toila ja Mustvee vabatahtlikud mere- ja järvepäästeühingud.

Projekti põhieesmärgid:

 • Muuta liiklemine Balti merel turvalisemaks
 • Arendada vabatahtlike merepäästeühingute koostöövõrgustikku Balti mere regioonis
 • Täiendada ja arendada vabatahtliku merepääste koolitussüsteeme ning tõsta vabatahtlike merepäästjate koolitajate oskuste ja teadmiste taset
 • Standardiseerida vabatahtlike merepäästeühingute päästetegevust ja reageerimist
 • Arendada vabatahtlike merepäästeühingute katusorganisatsioone Soomes ja Eestis ning osaleda aktiivselt Rahvusvahelise Merepääste Föderatsiooni tegevuses
 • Õppida tundma Balti mere regiooni erinevate riikide vabatahtliku merepääste süsteeme

 

Projekti väljundid:

 • Eesti ja Soome vabatahtlike ja riiklike merepäästestruktuuride koostöökogemused ja tulevikuplaanid tegutseva ühise arengurühma kaudu
 • Vabatahtlike merepäästjate koolitajate hea koolitustase (5 rahvusvahelist ja 4 riiklikku koolituskursust ja merepäästeõppust)
 • Kolm suuremat ühisseminari vabatahtliku merepääste ja riigistruktuuride koostöö ning vabatahtlike koolitussüsteemide ja ühingute tegevuse erinevate riikide kogemustest
 • Vabatahtlike merepääste pilootühingute päästevõimekuse paranemine läbi koolitajate koolituse, ühiste merepäästeõppuste ja varustuse kaasajastamise
 • Koostatud info- ja õppematerjalid ning korraldatud teavitus- ja ennetustegevused
 • Eesti ja Soome piloot- ja mentorühingute partnerkoostöö tugevnemine, uute partnersuhete loomine erinevate Läänemere riikide vabatahtlike merepäästeühingute vahel
 • Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste ühingu liikmeskonna kasv ja mõju laienemine