Crew Exchange 2019

Mis asi on CE?

CE on üle-Euroopaline meeskonnavahetuse programm, kus 12 Euroopa riiki vahetavad ühel nädalavahetusel oma merepäästjaid nii, et nädala jooksul ühes meeskonnas on erinevate riikide merepäästjad ning selle nädala jooksul tutvutakse võõrustajamaa ning külaliste merepääste süsteemiga ning tehakse merepääste harjutusi.
Siinkohal ka inglisekeelne link selle aasta merepääste tutvustuseks
https://www.international-maritime-rescue.org/Event/imrf-lifeboat-crew-e…

Mida oodatakse CE osalejalt?

CE osaleja peab olema merepäästes aktiivne, füüsiliselt heas vormis ning võimeline andma edasi nädala jooksul õpitut hiljem oma ühingus.Osaleja peab vestlustasandil valdama inglise keelt ning teadma elementaarset mere-sõnavara.

Mis on osaleja kohustused?

Osaleja kohustuseks on tasuda transpordi eesti sihtriiki ning tagasi. Kõik muud kulud on kaetud võõrustaja riigi poolt (majutus, toitlustus, varustus jne).

Miks võiks osalde CE programmis?

Minul oli võimalus osaleda mõned aastad tagasi CE programmis Hollandis. Selle nädala jooksul õppisin ma tundma mitte ainult Hollandi, vaid ka teiste riikide merepääste süsteemi, kuna meie meeskond koosnes 7 erineva riigi merepäästjatest. Lisaks sellele tegime me iga päev erinevaid merepääste harjutusi ning tutvusime erinevate ühingutega. Samuti jagasin mina oma kogemusi Eesti merepäästest ning läbi aastate oleme toonud Eestisse kõikide CE osalejatega hulge teadmist ning häid nippe, mida tänaseks kasutame nii koolitustel kui ka igapäeva merepääste töös. See nädal andis kindlust, et Eesti vabatahtlik merepääste on tasemel ning meil ei ole midagi häbeneda ja võime julgelt seista teiste Euroopa riikide merepäästjate kõrval ja pidada end võrseks nendega.

Aitame inimesi merel!