Crew Exchange 2019

Ka sel aastal toimub IMRF (Internation Maritime Rescue Federation) meeskonnavahetuse programm Crew Exchange (edaspidi CE).
CE2019 toimub 21.september kuni 28. september.
Eesti saadab meeskonnavahetuse programmi 7 merepäästjat. Selleks on vajalik meeskonnaliikme vabas vormis motivatsioonikiri, mis peab sisaldama inimese kontaktandmeid, fotot, merepääste alaste kogemuste kirjeldust ning motivatsioonikirja, miks võiks tema saada valituks osalema selles programmis.

Mis asi on CE?

CE on üle-Euroopaline meeskonnavahetuse programm, kus 12 Euroopa riiki vahetavad ühel nädalavahetusel oma merepäästjaid nii, et nädala jooksul ühes meeskonnas on erinevate riikide merepäästjad ning selle nädala jooksul tutvutakse võõrustajamaa ning külaliste merepääste süsteemiga ning tehakse merepääste harjutusi.
Siinkohal ka inglisekeelne link selle aasta merepääste tutvustuseks
https://www.international-maritime-rescue.org/Event/imrf-lifeboat-crew-e…

Mida oodatakse CE osalejalt?

CE osaleja peab olema merepäästes aktiivne, füüsiliselt heas vormis ning võimeline andma edasi nädala jooksul õpitut hiljem oma ühingus.Osaleja peab vestlustasandil valdama inglise keelt ning teadma elementaarset mere-sõnavara.

Mis on osaleja kohustused?

Osaleja kohustuseks on tasuda transpordi eesti sihtriiki ning tagasi. Kõik muud kulud on kaetud võõrustaja riigi poolt (majutus, toitlustus, varustus jne).

Miks võiks osalde CE programmis?

Minul oli võimalus osaleda mõned aastad tagasi CE programmis Hollandis. Selle nädala jooksul õppisin ma tundma mitte ainult Hollandi, vaid ka teiste riikide merepääste süsteemi, kuna meie meeskond koosnes 7 erineva riigi merepäästjatest. Lisaks sellele tegime me iga päev erinevaid merepääste harjutusi ning tutvusime erinevate ühingutega. Samuti jagasin mina oma kogemusi Eesti merepäästest ning läbi aastate oleme toonud Eestisse kõikide CE osalejatega hulge teadmist ning häid nippe, mida tänaseks kasutame nii koolitustel kui ka igapäeva merepääste töös. See nädal andis kindlust, et Eesti vabatahtlik merepääste on tasemel ning meil ei ole midagi häbeneda ja võime julgelt seista teiste Euroopa riikide merepäästjate kõrval ja pidada end võrseks nendega.

Osalejalt nõuab see küll nädala eemalolekut kodust ja tööst, kuid siiani kõik CE külastanud merepäästjad on öelnud, et nad oleks kohe valmis uuesti minema, kui võimalus avaneb. Praegu aga on IMRF nõue see, et eelistatavalt osaleksid merepäästjad, kes ei ole varem osalenud, või siis on viimasest osalemisest möödas vähemalt 3 aastat.

Seega kutsun üles kõiki merepäästjad, kuid eriti SRU juhte leidma see aeg, et kirjutada üks väike motivatsioonikiri ning leida see vaba nädal septembri lõpus ning osaleda väga põneval õppenädalal.

Motivatsioonikiri saata hiljemalt 10.juuliks minu e-posti aadressile tanel@sar.ee

Aitame inimesi merel!