Leonardo projekti II vahetuse kokkuvõte

crewex14-1Leonardo programmi teine meeskonnavahetuse nädal toimus 27.09. – 4.10.2014.a. Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste esindajatena osalesid rahvusvahelises meeskonnavahetuses Norman Talson (Pärnu Lahe Merepääste Selts) – Norras, Madis Rehepapp (Muhu Merepääste Selts) – Islandil, Epp Hunt (Pärnumaa Merepääste MTÜ) – Inglismaal, Mihkel-Jüri Feld (Pärnumaa Merepääste MTÜ) – Rootsis, Egon Lilleorg (MTÜ Toila Merepääste) – Saksamaal. Kõik osavõtjad hindasid meeskonnavahetust eriti heaks kogemuste vahetuse võimaluseks. Selles olid olulised erinevate maade vabatahtliku mere- ja järvepääste toimemudelite, koolitusprogrammide, praktilise päästetöö ja tehnika kasutamise tundmaõppimine ning igapäevatöös kasutusele võtmine.

Teise vahetuse kogemusi ja tulemusi tutvustasid osavõtjad 21.11.2014 ühisseminaril Tallinnas. Islandis pakkus teravat elamust fjordis karile läinud laevast köiega inimeste päästmine kaldakaljule ning meetristes laines inimeste veest päästmise kogemus kaljude vahel. Igas väikeses külas on päästeüksus liustikult päästeks ja eraldi merepäästevõimekus. Rootsis hämmastas vabatahtliku mere- ja järvepääste kui terviku kõrgel tasemel toimimine ilma riigi toetuseta. Harjutati dünaamilist navigatsiooni – 10 m/sek tuules navigeerimist nagu rallisõitu kivide vahel; enesepäästet ja päästevahendite kasutamist; otsinguid merel; helikopteri harjutust; kannatanu transporti ja esmaabi andmist; radariga sõitu kottpimedas; aluse lekke sulgemist. Norras üllatas vabatahtlike merepäästjate koolitus samas mahus ja tasemel, mida antakse kutselistele merepäästjatele. Norrakatel on plaanis ise päästealuseid tootma hakata. Välja on töötatud väga korralik IT süsteem, mis toimib ka igal päästealusel. Hea oli näha võõrustajate usaldust, innustust ja tunda end ühtses meeskonnas. Saksamaal alustasid vabatahtlikud merepäästega 1860-ndal aastal. Aasta eelarve on ligi 40 milj.eur. Tulu tulen põhiliselt annetustest. Neil on 800 vabatahtlikku, 180 palgalist töötajat, s.h 60 kontoris, keskmine vabatahtlike vanus on 50 a. Huvi pakkus reklaami kogemus, elanike kaasamine, tehnika hooldus ja remont, standardne meditsiini kohver igal alusel, aluse lekke sulgemine, viskeliini heitja kasutamine. Inglismaal toimib vabatahtlike koolitus, aastaringne harjutus Poole õppekeskuses (nädalane õpe, mille ajal kompenseeritakse palk; majutus on tasuta). Huvitas reklaami korraldus, elanike kaasamine ja nende rahastamismudel. Päästepaate hoitakse veest väljas, kusjuures on kindlustatud tehniliselt kiire reageerimine abipalvele (kaldateed, traktoriga paadi vedu tõusu-mõõna tingimustes; aluse plaaniline remont jms.). Kord nädalas toimuvad õppesõidud. Huvitav kogemus: vees teadvuseta kannatanule pannakse jalge vahelt päästevest kinni ja kott pähe (võib lainetes mitmeks tunniks ellu jääda; ilma kotita upub juba 7 minutiga).  Kokku on päästetud 140 000 inimelu. Päästetööl on hukkunud 666 päästjat ja neile on rajatud mälestusmärk.

crewex14-2
Epp Hunt tutvustab Inglismaa
vabatahtliku merepääste kogemust.
crewex14-3
Egon Lilleorg tutvustab Saksamaa
vabatahtliku merepääste kogemust.

 

Kõigis riikides on ühiseks tunnuseks vabatahtliku mere- ja järvepääste terviklik toimimine ja arendamine vastavalt mere- ja järvepääste vajadustele, mida toetab kogu ühiskond. Ka Eestis on oluline sponsorluse arendamine, kuid vabatahtliku merepääste loomiseks on väga tähtis avaliku sektori arendustoetus vabatahtliku mere- ja järvepääste kui terviksüsteemi loomiseks. Rahvusvaheline kogemus näitab, et suurt merepiiri omav riik ei ole nii rikas, et iga 20 miili järel hoida palgal kutselist merepäästet. Vajalik on vabatahtlike abi ja mitte ainult tehnilise abi korraldamisel ilusa ilmaga, vaid valmisolekuks osaleda otsingu- ja päästeoperatsionidel igasugustes oludes. Perspektiivsed kokkulepped riiklikul tasemel, ühised jõupingutused selle nimel, ressurssidega kindlustamine ja vabatahtlike motiveerimine on peamine ülesanne.  Kogu ühiskonna toetuse saavutamisel väheneb riigi abi vajadus.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga