Nordplus 2013-2015: ülevaade projekti käigust ja tulemustest

10.-12.03.2014 Soome Meriturva Koolituskeskuses toimunud ühisseminaril said kõik osalejad hea ülevaate sellest, kuidas õpetatakse esmaabi erinevates organisatsioonides. Põhimõtted kannatanuga kohtumisel, elustamisel ja esmaabi andmisel on samad, kuid kasutatakse erinevaid võtteid ja praktilisi harjutusi. Uueks kogemuseks kujunesid veestpäästeharjutused basseinis, mida viidi läbi eestlaste juhtimisel.

MT1 mt2

Esmaabi harjutuste praktilised näited taanlaste ja soomlaste koolitajatelt Meriturva Koolituskeskuses märtsis 2014

Juunis 2014 keskendusid projekti partnerid täiskasvanute koolituse metoodikale ning sideharjutustele. Ühisseminar korraldati Võsul, ühtlasi osaleti samal ajal Käsmus toimunud piirivalve ja vabatahtlike ühisel merepäästeõppusel – Soome ja Taani koolitajad olid seal hindajateks ja vaatlejateks. Seminari lõpuks valmisid plaanid projekti pilootkoolituste korraldamiseks.

Esimene pilootkoolitus toimus 16.-19.septembri 2014 ühisseminari raames Taanis Helsingöris. Eestlased ja soomlased valisid oma õpetatavateks koolitusmooduliteks veestpääste ja meremeheoskused, taanlased selgitasid oma veestpääste võtteid ning tutvustasid oma aluse tehnilisi võimalusi. Pilootgrupiks olid parterorganisastioonide koolitajad.

H1 H2

Merepäästeharjutustel Helsingöri päästejaamas Taanis septembris 2014

Teine pilootkoolitus korraldati 14.-19.novembril 2014 Soomes Bågaskäri Koolituskeskuses. Selleks õppuseks tegid kõik osapooled suurt ettevalmistustööd, et oleks võimalus võrrelda erinevate õppemoodulite praktiliste harjutuste võimalusi ja efektiivsust. Iga koolitajate grupp  esitles samade koolitusmoodulite praktilisi harjutusi:

  • Kannatanuga kohtumine, triaaž ja esmaabi
  • Pukseerimine
  • Side
JW1 jenny

Pilootkoolitus sai alguse meresõiduga Soome Merepäästeseltsi lipulaeval „Jenny Wihuri“

Boga1 boga2

Pukseerimis- ja esmaabi harjutused Bågaskäris novembris 2014

Viimane projekti ühisseminar ja ühtlasi kolmas pilootkoolitus toimus 13.-15.märtsil 2015 Tallinnas. Seminaril tehti kokkuvõtted kogu projekti käigust ning iga koolitustiim sai ülesandeks pilootkoolitusgrupiga korraldada konkreetne koolitusmoodul. Eestlased valisid selleks veestpääste, soomlased triaaži ja taanlased esmaabi osast hüpotermia. Kõik osalejad said ülevaate projektis toimunust ning arusaama erinevate riikide vabatahtliku merepääste koolitussüsteemist.

Õppida oli kõigi meeskondade harjutustest, toimus aktiivne koostöö ja kogemuste vahetus. Kõigil osalejatel tekkis hulgaliselt ideid oma koolituskavade arendamiseks.

Projekti väärtuslikeks osadeks on ka projektis valminud materjalid – soomlaste „Päästetehnika“ kohandatud tõlkematerjal, eestlaste koostatud „Mereside“, ühise materjalina vormistatud Soome, Eesti ja Taani pilootkoolituste õppemoodulite praktilised harjutused inglise keeles, soomlaste triaaži käsitlev õppematerjal, taanlaste esmaabi õppematerjal ning eestlaste ja taanlaste täiskasvanute õpetamise metoodikat käsitlevad materjalid. Lisaks koostati eesti keeles ka projektitegevusi ja tulemusi kajastavad kolm infomaterjali.

grupp1

Projektimeeskond on valmis koostööks ja uuteks väljakutseteks

Kõik osapooled leidsid, et projekt toetas nende maade koolituse arendamist ning andis hea pildi sellest, mis on aktuaalne lähiriikide vabatahtlikus merepäästes. Loodud koostöövõrgustik on eelduseks edasise rahvusvahelise koostöö kavandamisel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga