EV100: Vabatahtlik merepääste ümber Eesti, 100-s sadamas

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste (EVMJP) koostöös Eesti Väikesadamate Arenduskeskusega (EVAK) korraldab 2018. aasta navigatsioonihooajal EV100 sünnipäeva tähistamiseks sündmuse “Vabatahtlik merepääste ümber Eesti”.
Lisaks EV100 sünnipäevaga soovivad algatajad rõhutada vabatahtliku merepääste olemasolu tähtsust ning tuua esile Eesti, kui mereriigi, külastades ümber Eesti 100 sadamat, kus kõikide sadamapidajatega üheskoos kirjutatakse alla ühisdeklaratsioonile, mis keskendub nii väikesadamate arendamise kui rannakülade pärandi hoidmise tähtsusele.

Pilt: Toila sadam, Mehis Luus

Täpne teekond ning peatuskohad on käesoleval hetkel veel planeerimisel, kuid saavad paika 2018. aasta I kvartalis. Peatuskohtade planeerimisel, eriti kuupäevade osas lähtutakse sadamates toimuvatest suursündmustest, et “Vabatahtlik merepääste ümber Eesti” sündmusele veelgi enam tähelepanu tõmmata. Sadamate nimistu osa paneb kokku EVAK ning EVMJP leiab vastavateks teekondadeks sobivad merepäästeüksused (valdavalt samas regioonis tegutsevad üksused).
Kogu sündmus jäädvustatakse nii videos kui pildis.

Vt ka https://www.ev100.ee/et/vabatahtlik-merepaaste-umber-eesti